Елайза тест – какво задължително трябва да знаем

Елайза тест – какво задължително трябва да знаем

октомври 28, 2020 0 By admin

В началото на 2020 година света бе поставен пред неудобната реализация, че не е подготвен за феноменът „Ковид”, който засегана света по невиждан до сега начин. За да се справят здравните системи по света, бе необходимо да се използват налични ресурси за идентификация на заболели от новата зараза, като един от по-често срещаните начини е Елайза тестът.

Какво е Елайза тест

Това е имуноензимен метод за определяне на налични IgA и IgG маркери, които са база на идентификация на налични антигени в организма. Обичайно използван за рутинно проверки при съмнение от варицела, ХИВ, сифилис и други вирологични заболявания, Елайза (Elisa) тестът е широкоспектърен метод за „справки” със състоянието на имунната система.

Елайза, или още ELISA enzyme-linked immunosorbent assay, се прави в лабораторни условия, което е една от основните причини този тест да не е толкова широко приложен при засичането на Ковид. Предимството му, е че е удобен за рутинни проверки и в медицината се използва точно за това.

Предимството на Елаиза тестът

Принципът на неговата функция е на същия като реакцията между антиген(зараза) и антитяло(имунната система). Това го прави добър способ за откриване на IgA и IgG маркерите. Тези маркери от своя страна се намират при различни етапи на развитие на заразата, като тяхното наличие в организма показва на виролозите в какъв стадий се намира тя.

IgA и IgG маркери

Тези маркери са двете неща, за които се следи за наличие на антитела, антиген и изграден имунитет. Търсенето на тези маркери не е ограничено само до Елайза тестът, а се търсят и при другите видове тестове като Бърз и Клиа. За проба е необходима биологична маса (венозна кръв), а методите необходими за провеждане на изследването трябва да се случат в лабораторни условия.

Повече и повече частни лаборатории и клиники предлагат подобни тестове, като предимството им е избягване на опашки и излишно чакане, но само в лаборатории Кандиларов може да си направите този тест с помощта на ena1111.bg.

Елайза тест и други негови качества

В сравнение с другите, по-често използвани тестове, Елайза тестът не толкова специфичен и информативен като PCR тестът, например. Той не дава информация за мястото, което антигените са заели в клетката, нито молекулната им маса. Тази информация е необходима за развиване на стратегии за справяне с Covid-19, понеже това позволява да се знае към кои части от клетката се е „закачила” антигена спомага за профилирането на заразата.

Предимството, е че е удобен начин за проследяване на развитието на заразата и характера на метода позволява за рутинни проверки. В обстановка на пандемия, този тест е инструментален в проследяването на възходите и паденията и спомага за изграждането на информационна карта, която допълнително обогатява приложените стратегии за справяне със ситуацията. 

За да си спестите излишни притеснения, можете бързо да се снабдите с подобен тест на Ena1111.bg.