Транспортна фирма – 4 отговорности на добрия счетоводител

Транспортна фирма – 4 отговорности на добрия счетоводител

януари 28, 2020 0 By admin

Транспортната фирма е тип компания, която развива своята дейност в най-динамичната сфера на нашето ежедневие. Ето защо този тип компании не само се нуждаят от счетоводител, но той трябва също така да се подбере изключително внимателно и в съответствие с нуждите на компанията.

По-голямата част от фирмите в тази сфера се ангажират с различни видове доставки на стоки и документи, но не са малко и онези, които се занимават с превоз на пътници.

Тук трябва да се каже, че счетоводната дейност и дължимите данъци изключително много се влияят от това дали доставката се извършва до същата страна или зад граница. Ако това е дейност, която е свързана с транспорт на хора и стоки до друга държава, от значение е и страната, до която се осигурява транспортирането.

Какви са 4-те най-основни отговорности на добрата счетоводна кантора

Счетоводната компания, която има желанието да се заеме със счетоводството на транспортна компания, трябва да е наясно с отговорностите, които носи това и да е склонна да се заеме с една толкова динамична област.

Счетоводни услуги за транспортна фирма

Евтино счетоводно обслужване в София https://contract.bg/

Това трябва да бъде фирма, която не за първи път поема счетоводството на транспортна компания, защото опитът винаги е от значение.

Не забравяйте, че във всеки един случай изникват всевъзможни казуси, които ще се превъзмогнат и решат много по-добре от фирма, която и преди се е сблъсквала с проблемите на тази област. И така, нека видим кои са основните отговорности на добрия счетоводител:

1. Персоналът и финансовите въпроси около него

Добрият счетоводител трябва изключително изрядно да води делата около персонала. Да се изчисляват правилно всички заплати, застраховки, работните часове, болнични и годишни платени или неплатени отпуски.

Назначаването и освобождаването на служители при различни обстоятелства е също една много сложно сфера, за спазването на законите в която е изцяло отговорен счетоводителят.

2. Повишен риск от големи разходи

Транспортните компании са винаги в риск от твърде големи разходи. За да се избегне това, но без да се оказва влияние върху крайната цена на транспортната услуга, счетоводителят трябва да води много стриктно осчетоводяването на фактурите. По този начин не бива да се пропуска нито един документ и нито един разход за да се държи цената на услугата оптимално ниска.

3. Нужда от бързина на действие

За водене на счетоводството на една транспортна фирма, счетоводителят трябва да е такъв не само по време на работа, но 24 часа в денонощието. Това означава, че той трябва да има бързина на реакцията и да отговаря бързо на обажданията от управлението на компанията. Само по този начин може да се откликне на време на динамичната работа в този сектор.

4. Следене на всички лицензи, споразумения и удостоверения

Всички лицензи на компанията по транспорт трябва да бъдат актуални и да се обновяват навреме. Счетоводителят има за отговорност да следи за спазването на сроковете и трябва да напомня на управлението на фирмата ако част от документацията е в края на срока си и скоро ще изтече.

Тарифа според големината на фирмата

Много често управителите и собствениците на транспортни компании избират счетоводител според таксите и тарифите, които счетоводната кантора обявява. Трябва да се има предвид, че от фирма до фирма разликите са огромни.

Ето защо е съвсем естествено по-големите компании да имат по-висока тарифа за счетоводни услуги, особено в София. Това е нормално за област, в която документите за обработка нараства правопропорционално с развитието на фирмата и увеличаването на обхвата ѝ.