Счетоводство на онлайн магазини

Счетоводство на онлайн магазини

юни 21, 2023 Off By achopor

Днес ще говорим за счетоводство на онлайн магазини. Онлайн бизнесът набира скорост с такава сила, че вече все по-голяма част от търговията в нашата страна се извършва по интернет. В това отношение България не е различна, а по-скоро следва световните тенденции, които се засилиха в тази посока по време на пандемията.

И макар че всяка сфера на икономиката има своите особености по отношение на счетоводството, воденето на счетоводство на онлайн магазин може да се приеме като едно от най-необичайните и открояващи се. Обърнахме се към експерти от Acc-ConsultCo.com за да ни запознаят по-подробно с този въпрос.

Счетоводство на онлайн магазини във връзка с регистрацията по ДДС

Характерна особеност при онлайн бизнеса е, че обикновено се изисква търговецът да има регистрация по ДДС. В повечето други сектори, това важи единствено ако бизнесът има оборот на стойност над 50 хиляди лева.

В онлайн бизнеса, обаче, важат други правила. Повечето от онлайн магазините в страната предлагат стоки, които се внасят от други страни от Европейския съюз или от страни и територии извън границите на сюза, което усложнява осчетоводяването.

Дори и малките онлайн магазини трябва да се регистрират по ДДС, което от своя страна може да се подава единствено от счетоводител и трябва да се направи до 14-то число на всеки месец.

Това налага онлайн търговците да търсят счетоводна помощ, дори и ако дейността им е на пръв поглед проста и ако при други обстоятелства биха могли да се справят сами.

Опитният счетоводител ще ви помага във всякакви казуси

Важно е да изберете опитен счетоводител, който е “в час” с новите тенденции и с особеностите на онлайн бизнеса. Имайте предвид, че за много от специалистите в тази област многобройните особености и различия могат да изглеждат като непреодолимо препятствие.

Както и друг път вероятно сте чували, счетоводителите често се профилират в определена област на счетоводството. Когато натрупат стаж с работа с фирми от определен сектор, за тях става все по-лесно да се ориентират в сложната среда и да решават трудни казуси.

Ето защо един от важните параметри, по които трябва да избирате счетоводната къща е дали тя има опит с онлайн магазини. Ако това не е така, твърде вероятно е да възникнат казуси, които да са трудни за решаване дори и от човек с по-голям опит.