Делба на имот между наследници – предимства

Делба на имот между наследници – предимства

юни 21, 2023 0 By achopor

Делба на имот между наследници, много често наричана в разговорната реч просто доброволна делба, е правна процедура, която се извършва след смъртта на собственика на имота.

Това се прави когато починалият има повече от един наследник, който да има право на наследство (можете да разгледате на SofiaLawyer.bg). В България, делбата на имот е регулирана от Гражданския кодекс.

Какви са ползите от извършване на делба на имот между наследници

Причините и ползите за извършване на делба на имота между наследниците са могат да са най-различни:

1-во: Разделяне на наследството и прекратяване на съсобственост

Делбата има за цел да раздели наследството между наследниците, така че всеки да получи своя дял според наследственото право.

Това позволява на всеки наследник да стане самостоятелен собственик и като такъв да се разпорежда със своята собственост както намери за добре.

Според закона, никой не може против волята си да бъде принуден да остане в режим на съсобственост, освен ако не желае това.

Ето защо възможността за делба на имот между наследници е един от най-добрите начини да се реши този въпрос;

2-ро: Избягване на спорове и конфликти

Делбата помага да се предотвратят спорове и конфликти между наследниците относно собствеността и управлението на имота.

Чрез ясно определени дялове, разпределение на собствеността и определяне на точните права на всеки наследник се намалява риска от бъдещи спорове.

Какви документи са необходими за извършване на делба на имот

Основните документи, които се изискват в България при делбата на имот между наследници, включват:

  • Удостоверение за наследници: Нужни са удостоверения за наследници на всички, които ще участват в делбата на имота;
  • Документ за собственост на имота: Делбата на имота се извършва на базата на документ за собственост (например нотариален акт) пред нотариус. Нотариусът регистрира делбата и я вписва във ведомостта на имотния регистър;
  • Съгласие на всички наследници: За да има правна стойност, провеждането на делбата трябва да се извърши със съгласие на всички наследници. Те трябва да участват в процеса и да постигнат договореност относно разпределението на собствеността;
  • Данъчна оценка на собствеността: Това е важна част от делбата, защото предлага лесен начин за изчисление на това кой какво получава;
  • Скица на имота: Вади се от кадастъра и определя на кадастрална карта кой е точно имотът / имотите, които ще се разделят, описвайки неговия идентификатор.

Записване на новите собственици

След успешната делба, новите собственици трябва да бъдат записани в имотния регистър като такива. След това те могат да се разпореждат с новопридобитата собственост както намерят за добре.