Разлика между осчетоводяване на юридически лица и едноличен земеделец

Разлика между осчетоводяване на юридически лица и едноличен земеделец

май 27, 2021 0 By admin

Както земеделието, така и всичко други отрасли в България, имат отговорност към държавата да декларират както своите постъпление, така и разходи. В зависимост от спецификите на тяхната дейност, всеки едноличен търговец, частно лице или юридически представител, трябва да предоставят подробно описание на тяхната дейност пред НАП всяка година.

Селското стопанство и неговото данъчно облагане по ЗКПО

В Българският закон има заложени множество наредби, които предоставят на всеки земеделски производител както възможност за по-ниска облагаемост, така и задължение към правилен отчет на тяхната дейност. В зависимост от размера на дейността, както и спецификите на земеделската продукция на дадена фирма, сложността на данъчното описване и осчетоводяване може да е огромна.

Каква е данъчната облагаемост на юридически земеделски производители

Според Българският закон за данъчна облагаемост, юридически лица и тяхната дейност ще бъде обложена само с 10% ДДС, като от тези 10% те могат да спестят до 60%. Но за да се възползват от тази данъчна помощ те трябва да имат изрядна документация, както и да представят точно описани активи като брой и размер на земи, оборудване, животни и т.н.

Счетоводство на малък земеделски производител

Тук малките производители, еднолични търговци и лица могат да се възползват от 10% данъчно облагане, стига да предоставят релевантната документация. Изготвянето на такава, както и точното описване на тяхната финансова дейност,както постъпление от търговията, така и разходите, изискват конкретно ниво на опит и експертиза.

Такива можете да намерите на Contact.bg – счетоводна кантора специализираща в счетоводството на земеделски производители с достъп както да българският така и чуждестранни пазари. Наличието на такъв достъп значително усложнява счетоводната дейност, тъй като изисква не само спазване на нашите държавни нормативи, но и тези на чуждите пазари.

Получаване на данъчна помощ от държавата

Както споменахме, всеки производител има достъп до данъчна помощ до 60% от 10-те процента ДДС, които значително облекчават финансовата тежест над малките и големи земеделци. Макар и всеки производител да има достъп, реалното получаване на такава помощ изисква изрядност не само в данъчната декларация, но и спазване на нормативните правила за подаване на подобен иск.

За това и има професионалисти в тази област, освен да следят за вашата дейност и да подготвят документация за отчети, Contact.bg също така ви предоставят безупречност при подаване на иск за данъчни облекчения. С професионална помощ не само си гарантирате изрядност, но и премахвате риск от пропускане на важни дати или спирането на нужни ресурси от държавата.

Така вашата дейност може да продължи своят растеж, без да отнемате вниманието си от значимите неща – движение нагоре.