Флаер, диплянка, листовка и брошура – каква е разликата помежду им?

Флаер, диплянка, листовка и брошура – каква е разликата помежду им?

май 9, 2017 0 By admin

Всеки бизнес има нужда от покритие за своята услуга. Какво имаме предвид под покритие? Покритието в случая е обхватът на популярността на стоката или услугата, която Вашия бизнес предлага на хората. Начините на реклама, (особено когато говорим за печатния тип реклама) са от доста голямо значение, имайки предвид горепосоченото.

Флаери, брошури, листовки и диплянки

А това покритие може да се реализира с помощта на печатните материали, които носят информация за Вашия продукт или събитие.

Тоест, има значение дали бизнесът Ви ще бъде представен с плакати, дипляни, брошури или флаери и т.н. Има значение и начинът, по който тези материали ще стигнат до ръцете и очите на Вашите потенциални клиенти. От значение са и локациите, в които тези рекламни материали ще бъдат разпространявани.

Какво е флаер/листовка?

Флаерът е малък формат хартиен носител, който дава максимално изчерпателна информация за стоката или услугата, която предлагате на възможно най-компресирана площ. Тоест тук нещата работят на принципа – less is more – колкото по-малко, толкова по-добре. Малко визуализация и малко текст представят повече, отколкото се очаква. Флаерите се печатат най-често в големи тиражи.

Причината за това е целта да се разпространят сред максимален брой хора от таргет групата. Сред която таргет група посланието да подейства максимално бързо и ефективно. Размерите варират, като рядко стигат размер А4. Тук информацията е сравнително малко количество, както пояснихме, но за сметка на това може да се разчита на дизайн, който да привлича вниманието.

Дипляна

На практика е отново вид малко парче хартия. Но тъй като звучи твърде непрофесионално, ето и малко подробна информация. Дипляната е вид рекламен икомуникативен материал, който цели да популяризира събитие или услуга. В повечето случаи, тя предоставя повече информация, отколко един флаер и разчита именно на съдържанието, пред дизайна.

Тук размерът може да бъде доста различен, като са приети и различни сгъвания на листа, превръщайки го в удобна форма, която може да бъде разгъната по всяко време. Ниската цена ги прави копактни и мобилни, тъй като информацията винаги може да се промени със следващата отпечатана партида.

Брошура

Често се среща в търговски обекти, които предлагат голямо количество от различни стоки и техните разновидности. Брошурата предлага на четящите я солидно количество информация в няколко страници, подплътено с образи и снимки на предлаганите продукти и услуги. Именно това я прави доста приличен и широкообхватен рекламен материал, който дава достатъчно много информация на евентуалните клиенти.