Най-ефективният метод за дезинсекция се нарича фумигация

Най-ефективният метод за дезинсекция се нарича фумигация

март 19, 2018 0 By avtorbgn

Дезинсекцията представлява унищожаване на вредители чрез използването на различни химикали и техники. Съществуват много видове дезинсекция, като изборът зависи от помещението и вида на вредителите. Специализираните фирми предлагат различни  методи за дезинсекция, като най-ефективни са химическите методи. При тях се използват отровни вещества, които убиват вредителите. От своя страна най-ефективният от химическите методи се нарича фумигация.

Има два вида дезинсекция – профилактична и заключителна. Профилактичната се прилага на места, където има риск от появата на вредители, като болници, училища или ресторанти. Заключителната дезинсекция се прилага след извършване на определени процедури, за да се избегнат вредни последствия.Методите за дезинсекция са химични, биологични или физични. Най-често прилагани са химичните методи, при които се използват различни химически препарати. Обикновено, когато търсите специалисти за дезинсекция, те ще ви препоръчат подходящия метод според вида на помещението.Например при по-големи помещения като складове или кораби най-често се препоръчва да се извърши фумигация.

Терминът фумигация означава обгазяване, при което се използват газообразни химикали. Много често фумигация се прилага за дезинсекция на растителна продукция, преди тя бъде прибрана в складове. Едно от най-големите й предимства е, че фумигацията дава постоянен контрол.

Опитът показва, че дезинсекцията никога не решава проблема напълно. Затова специалисти препоръчват извършването на фумигация, което дава постоянен контрол върху вредителите. Процесът на фумигация е най-ефективният метод за дезинсекция, защото препаратите, които се използват проникват навсякъде. Те могат да преминат през опаковки от хартия или дърво, както и през плътно складирани стоки. Друг важен фактор при този вид дезинсекция е, че фумигацията е безопасна за стоките.

Много хора се притесняват от отровните вещества, използвани при фумигация. Но стоките, подложени на фумигация със специални препарати, не се увреждат по никакъв начин. Също така третираните храни не променят вкуса, мириса и качеството си. Фумигация се прилага най-често при дезинсекция на големи помещения като складове и кораби. По-рядко специалисти препоръчват фумигация при помещения като болници или ресторанти. Процесът на фумигация е вид дезинсекция, при който се използват отровни вещества в газообразно състояние. Това позволява веществата да достигнат до всяко място, където може да има вредители. По този начин чрез фумигация се унищожават всякакъв вид насекоми.

Макар и много ефективна, никоя фумигация не може да предпази помещението от повторна поява на вредители. Затова специалистите препоръчват този вид дезинсекция да бъде прилагана поне веднъж годишно.За да бъде наистина ефективна и да унищожи всякакъв вид вредители, е добре да се доверите само на специалисти, които могат да ви гарантират професионална фумигация.