С какво може да ви помогне добрия адвокат по граждански дела?

С какво може да ви помогне добрия адвокат по граждански дела?

декември 9, 2016 0 By admin

Адвокат граждански дела

Благодарение на криминалните филми и телевизионни програми, като говорим за професията „адвокат“ повечето хора се сещат на минутата за адвокатите по наказателно право. Но в действителност много адвокати работят в областта на гражданското право, като се справят със спорове между частни лица или организации. Адвокатът по гражданско право може да поеме случаи, свързани със сключване или разваляне на договори или спорове за имущество. Той може да работи за адвокатска кантора, в голяма организация или да има частна практика. Адвокатите по граждански дела са лицензирани да практикуват след като завършат Висше юридическо образование, положили са изпит за правоспособност, в разултат на който получават удостоверение за правоспособност и полагат отделен изпит за адвокат.

Голяма част от времето си всеки адвокат по граждански дела прекарва в даване правни консултации на своите клиенти. Той преглежда проекти на договори, преди те да се подпишат от двете страни, за да се гарантира, че интересите на клиента му ще бъдат защитени в случай на спор. Целта на правните съвети е да се гарантира, че клиентът следва закона и че няма да бъде въвлечен в скъпи съдебни спорове.

Адвокатът по граждански дела е отговорен за подаването на искова молба пред съда. Той не само ще дава съвети на клиента си преди делото, но също така ще го представлява в съда.

Основни отговорности на адвоката по граждански дела

Всеки адвокат по граждански дела има фундаментална правна отговорност да действа в най-добрия интерес на клиента си в границите на закона. Това включва законово изискване за поверителност. Адвокатът се фокусира върху случаи, свързани с изготвяне на завещания, съдебни дела от различно естество, сключване на договори и учредяване на ипотеки. Той представлява своите клиенти пред български и международни държавни институции. Той оказва съдействие при подготовката на всякакъв вид документи, включително пълномощни, нотариални актове, покани и оказване на съдействие пред нотариус, удостоверения и други. Един добър юрист може да Ви представлява пред ЧСИ, като редовно преглежда Вашето дело и оказва какви изпълнителни действия да се предприемат, ако Вие встъпвате в делото в качеството на взискател. Ако сте длъжник по изпълнително дело, Вашият адвокат ще преглежда делото и ще съзира съда чрез подаване на жалба при констатирани нередности.

Адвокатите по гражданско право работят дълги часове, за да изпълнят всички свои задължения. Тези часове често са спорадични, поради естеството на работата. Заниманията им изискват пълна отдаденост на клиента, което включва задълбочени проучвания на документи, пътуване до друго населено място за посрещане на клиенти, събиране на доказателства и явяване пред съда.

Ако търсите добри и опитни адвокати в сферата на гражданското право, то не се колебайте да се свържете с юристите на Международна правна кантора „Д. Владимиров и партньори“. Там ще получите правната помощ, от която се нуждаете!