Открийте предимствата на локализацията на софтуер

Открийте предимствата на локализацията на софтуер

октомври 27, 2016 0 By admin

Да се направи превод и локализация на софтуер, уеб сайт или приложение е много повече от просто превод на потребителския интерфейс на продукта. Фирмите локализират софтуер, за да се преодолеят културните бариери за техните продукти и да достигнат до много по-голяма целева аудитория.

 

Какво е локализация на софтуер?

  • Превод и локализация на софтуер е процес на адаптиране на софтуерен продукт към езиковите, културните и техническите изисквания на даден целеви пазар. Този процес е трудоемък и често изисква твърде много време от екипите за разработка.

По какво локализацията на софтуер се различава от традиционния превод на документи?

  • Локализация на софтуер е превод и адаптация на софтуер или уеб продукт, включително и на самия софтуер и всички свързани с продукта документи.

Традиционният превод обикновено е дейност, извършвана след финализиране на изходния документ. От друга страна проектите по локализация на софтуер често протичат успоредно с развитието на продукта- източник, за да се позволи едновременното изпращане на всички езикови версии. Например преводът на софтуерни стрингове често може да започне, докато софтуерният продукт е все още в бета фаза.

Преводът е само една от дейностите по даден проект по локализация – има и други задачи, които  се включват като управление на проекти, софтуерно инженерство, тестване и публикуване на десктоп.

 

Какво е стандартен процес на локализация на софтуер?

  • Когато един софтуерен продукт е бил локализиран правилно, има вид и усещане за продукт, първоначално написан и предназначен за съответния целеви пазар. Ето няколко от нещата, които трябва да се вземат пред вид освен езика с цел ефективно локализиране на софтуерен продукт или уеб сайт: мерни единици, числов формат, адресен формат, време и дата формат (дълги и къси), размери хартия, шрифтове, подбор на шрифт по подразбиране, набори от символи, сортиране, разделяне на думи и пренасяне, местни наредби, проблеми с авторските права, защита на данни, методи за плащане, преобразуване на валута, данъци и такси.